Închiriere spațiu temporar disponibil : Clădirea Centrală, din str. M. Kogălniceanu, nr.1, Cluj-Napoca

Ref.: Închiriere spații temporar disponibile                                           

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, anunţă licitaţie publică, cu ofertă în plic închis, în vederea închirierii unui spaţiu destinat vânzării de produse promoționale cu sigla UBB în incinta Clădirii Centrale, din str. M. Kogălniceanu, nr.1, Cluj-Napoca,  la preţul de pornire precizat în documentaţie.Documentaţia se va ridica în perioada 11.02-04.03.2019 de la Serviciul Administrativ al Direcţiei Generale Administrative, str. I.I.C. Brătianu, nr.14, Cluj-Napoca.

Depunerea ofertelor se va face la sediul Direcţiei Generale Administrative, str. I.I.C.Brătianu, nr.14, Cluj-Napoca, Secretariatul General, până la data de 05.03.2019 ora 10:00.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în fiecare zi de marți, până la adjudecare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0264/405-355 şi e-mail flavia.ungurean@ubbcluj.ro.